• Ochrana osobních údajů

  Tímto oznámením o ochraně osobních údajů společnost Gera dovana s. r. o. (dále – „my“ anebo „správce osobních údajů“) informuje o tom, jak spravuje Vaše osobní údaje, které obdržíme při Vaši návštěvě našich internetových stránek, pří vyplňování registračního formuláře nebo při jiných formách komunikace s námi.   

  Cíle správy údajů

  Osobní údaje jsou spravovány s těmito účely:

  Právní základ pro správu osobních údajů

  Vaše osobní údaje budou spravovány na základě jednoho nebo několika právních podkladů pro oprávněné spravování dat: plnění požadavků právních aktů; plnění smlouvy s Vámi; uskutečnění našich oprávněných zájmů s tou výjimkou, když zájem ochrany Vašeho soukromí je přednější.

  Komu předáváme Vaše osobní údaje?

  Vaše osobní údaje smíme poskytovat společnostem, které poskytují služby na základě naši žádosti (správa údajů) a společnostem skupiny Gera dovana.

  Do jakých zemí předáváme Vaše osobní údaje?

  Pokud musíme poskytnout Vaše osobní údaje do jiných zemí, děláme vše, co přísluší, abychom náležitě zajistili ochranu poskytovaných osobních údajů.

  Co děláme, abychom ochránili informace o Vás?

  Pro ochranu informace o Vás jsme zavedli chytré a odpovídající fyzické a technické prostředky. Ovšem nezapomeňte, že nehledě na naši odpovídající snahu ochránit informace o Vás, žádná internetová stránka, žádná online operace, žádný počítačový systém či bezdrátové spojení nejsou zcela bezpečné. Absolutní bezpečí není možné. 

  Jak dlouho budeme ochraňovat Vaše osobní údaje?

  Vaše osobní údaje si uchováme na tak dlouhou dobu, jaké je třeba pro dosažení určeného cíle. Po dosažení určeného cíle Vaše údaje budou smazána, s výjimkou těch případů, když právní akty nás zavazují si uchovat informace nebo údaje, které mohou být potřebné pro předsoudní vyšetřování. Nicméně i v tomto případě doba uschování dat nesmí být delší než 10 let. Po vypršení tohoto termínu, údaje budou smazány tak, aby je nebylo možno obnovit.

  Vaše práva

  Máte právo na seznámení s Vašimi daty a tím, jak jsou spravovány; máte právo žádat o opravu anebo, s ohledem na cíle spravování dat, doplnit nedostatečné osobní údaje; v určitých případech máte právo požadovat smazat Vaše údaje; v určitých případech máte právo požádat o omezení správy osobních údajů; v určitých případech máte právo na převod osobních údajů; máte právo nesouhlasit se spravováním osobních údajů v těch případech, když to je prováděno na základě Vašeho přání anebo na základě našeho oprávněného zájmu. Taktéž, pokud si domníváte, že Vaše práva byla porušena, můžete podat stížnost na Státní úřad pro ochranu osobních údajů

  Kontaktní údaje správce osobních údajů:

  UAB „Gera dovana“, identifikační číslo právnické osoby: 301075902, sídlo: J. Jasinskio g. 16A, Vilnius, tel. 8 52 052 099; e-mail: info@geradovana.lt, e-mail pracovníka pro ochranu osobních údajů: dap@geradovana.lt.