• Privātuma politika

  Slēgta A/S (UAB) „Gera dovana” (turpmāk – „mēs” vai „Datu pārvaldītājs”) ar šo privātuma politiku informē, kā apstrādā Jūsu personas datus, kuri tiek iegūti Jums apmeklējot mūsu interneta mājas lapas, aizpildot reģistrācijas formas vai kā citādāk uzturot lietišķas attiecības ar mums.

  Datu apstrādāšanas mērķi
  Personas dati tiek apstrādāti šādiem mērķiem:

  Datu apstrādāšanas juridiskais pamats
  Jūsu personas dati tiek apstrādāti balstoties uz vienu vai vairākiem likumīgiem apstrādāšanas pamatiem: normatīvo aktu prasību izpilde; līguma ar jums izpilde; mūsu likumīgās intereses, ja vien jūsu privātās intereses nav dominējošās.

  Kam nododam jūsu personas datus?
  Mēs varam nodot jūsu personas datus: uzņēmumiem, kuri sniedz pakalpojumus pēc mūsu lūgumiem (datu apstrādātājiem) un „Gera dovana” grupas uzņēmumiem.

  Uz kādām valstīm tiek nodoti jūsu personas dati?
  Reizēm mums var nākties nodot jūsu personas datus uz citām valstīm. Tādos gadījumos mēs darīsim visu, kas ir no mums atkarīgs, lai nodrošinātu nododamu personas datu aizsardzību.

  Ko darām, lai pasargātu jūsu informāciju?
  Īstenojam saprātīgus un atbilstošus fiziskos un tehniskos līdzekļus, lai pasargātu jūsu informāciju. Taču neaizmirstiet, ka, kaut arī mēs veicam atbilstošas darbības jūsu informācijas aizsardzībai, ne viena mājas lapa, internetā veicamā operācija, datoru sistēma vai bezvadu sakari nav pilnīgi droši, tādēļ apbolīta drošība nav iespējama.

  Cik ilgu laiku uzglabāsim jūsu personas datus?
  Jūsu personas datus uzglabāsim tik ilgi, cik tas būs nepieciešams noteiktā mērķa sasniegšanai. Sasniedzot noteikto mērķi, jūsu personas dati tiks izdzēsti, izņemot tos gadījumus, kad normatīvie akti uzliek mums par pienākumu mums uzglabāt informāciju vai dati var būt nepieciešami pirmstiesas izmeklēšanas veikšanai, taču jebkādā gadījumā uzglabāšanas laiks nebūs ilgāks par 10 gadiem. Beidzoties šim termiņam, dati tiks izdzēsti tā, lai tos nevarētu atjaunot.

  Jūsu tiesības
  Jums ir tiesības iepazīties ar saviem datiem un to kā tie tiek apstrādāti; pieprasīt izlabot vai, ņemot vērā personas datu apstrādes mērķus, papildināt neizsmeļošus personas datus; attiecīgos gadījumos, tiesības pieprasīt izdzēst savus datus; attiecīgos gadījumos, tiesības pieprasīt, ierobežot personas datu apstrādi; attiecīgos gadījumos, tiesības uz datu pārcelšanu; tiesības nepiekrist personas datu apstrādei, ja tā tiek veikta balstoties uz Jūsu piekrišanu vai likumīgām mūsu interesēm. Jūs tāpat varat iesniegt sūdzību Valsts datu aizsardzības inspekcijai, ja redzat, ka Jūsu tiesības tika pārkāptas.

  Datu pārvaldītāja rekvizīti:
  Slēgta A/S (UAB) „Gera dovana”, juridiskās personas kods: 301075902, adrese: J. Jasinskio iela 16A, Viļņa, tālr.: 8 52 052 099; e-pasts: info@geradovana.lt, datu aizsardzības ierēdņa e-pasts: dap@geradovana.lt.