• Privatumo politika

  UAB „Gera dovana“ (toliau – „mes“ arba „Duomenų valdytojas“) šia privatumo politika informuoja, kaip tvarko Jūsų asmens duomenis, kurie yra gaunami Jums lankantis mūsų interneto svetainėse, pildant registracijos formas ar kitaip palaikant dalykinius santykius su mumis.

  Duomenų tvarkymo tikslai
  Asmens duomenys yra tvarkomi siekiant šių tikslų:

  Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas
  Jūsų asmens duomenys tvarkomi remiantis vienu arba keliais teisėto tvarkymo pagrindais: teisės aktų reikalavimų vykdymas; sutarties su jumis vykdymas; teisėti mūsų interesai, nebent jūsų privatūs interesai yra viršesni.

  Kam perduodame jūsų asmens duomenis?
  Mes galime perduoti jūsų asmens duomenis: įmonėms, kurios teikia paslaugas mūsų prašymu (duomenų tvarkytojams) bei Gera dovana grupės įmonėms.

  Į kokias šalis yra perduodami jūsų asmens duomenys?
  Kartais mums gali tekti perduoti jūsų asmens duomenis į kitas šalis.Tokiais atvejais mes darytume viską, kas nuo mūsų priklauso, kad užtikrintume perduodamų asmens duomenų saugumą.

  Ką darome, kad apsaugotume jūsų informaciją?
  Įdiegėme protingas bei atitinkamas fizines ir technines priemones, kad apsaugotume Jūsų informaciją. Tačiau nepamirškite, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs, todėl absoliutus saugumas nėra įmanomas.

  Kiek laiko saugosime jūsų asmens duomenis?
  Jūsų asmens duomenis saugosime tiek, kiek reikia nustatytam tikslui pasiekti. Pasiekus nustatytą tikslą, jūsų asmens duomenys bus ištrinami, išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktai įpareigoja mus saugoti informaciją arba duomenys gali būti reikalingi ikiteisminiam tyrimui atlikti, tačiau bet kokiu atveju saugojimo laikotarpis bus neilgesnis negu 10 metų. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.

  Jūsų teisės
  Jūs turite teisę susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi; reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis; tam tikrais atvejais, teisę reikalauti sunaikinti savo duomenis; tam tikrais atvejais, teisę reikalauti, apriboti asmens duomenų tvarkymą; tam tikrais atvejais, teisę į duomenų perkėlimą; teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai tai daroma remiantis Jūsų sutikimu arba teisėtu mūsų interesu. Jūs taip pat galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, jeigu manote, kad Jūsų teisės buvo pažeistos.

  Duomenų valdytojo rekvizitai:
  UAB „Gera dovana“, juridinio asmens kodas: 301075902, adresas: J. Jasinskio g. 16A, Vilnius, LT-03163, tel. 8 52 052 099; el. paštas: info@geradovana.lt, duomenų apsaugos pareigūno el. paštas: dap@geradovana.lt.